Vores løsninger og services

Vores mantra "Real learning-Real results" er dybt indgroet i vores DNA og de tjenester vi tilbyder.

 

Vi imødekommer altid vores kunder og opgaver med et øget fokus på forretningsstrategien samt på at levere reelle forretningsresultater, i alle aspekter af, hvad vi gør - og som kan ses på bundlinjen.

Pro-Lead tilbyder en bred vifte af ekspertiseområder, der bidrager til at levere reelle resultater ved at tilføje værdi til virksomhedens menneskelige kapital og derved muliggøre håndgribelige forretningsresultater.

Vi tilbyder skræddersyede og tilpassede løsninger inden for følgende områder.
Scroll ned for at se eksempler på, hvordan vi designer og leverer løsninger med varig indflydelse til vores kunder.

 
 
 

True Leadership

Admitted, we work to a great extent with profit-oriented professional organisations. In recent times, numerous privately held organisations have been scrutinised for not being sufficiently sensitive and responsible to social and ethical needs and norms. 

 

In some cases that probably is true – some organisations seem to have lost track of virtues like honesty and humility. 

Still, we believe that claiming that companies make good profits and therefore is unethical is to draw a fallacious conclusion. 

 

We propose that ”do well by doing good” is a healthier approach to leading companies and people.  

Our position is that companies and their leaders can do enormously good. Leaders have huge impact on the quality of life of people around them. 

 

We hear from time to time from company leaders that they want to do (more) charity or voluntary work when they retire from corporate life. 

Our response is that leaders do not have to wait – they already have unique opportunities for doing good as leaders in privately held companies. 

1. Strategi-fokuseret ledelsesudvikling

For at opnå en reel påvirkning og indflydelse på virksomheden, skal lederudviklingsaktiviteter, der går ud over grundlæggende færdigheder og rollespecifik uddannelse, fuldt ud tilpasses strategiske prioriteringer og agenda for udvikling af centrale organisatoriske evner.

 

Pro-Lead tilbyder en række tjenester, der spænder vidt; lige fra at hjælpe med at opbygge en ledelsesmodel, der omsætter forretningsstrategi til lederskabskompetencer og adfærd, fastlæggelse af en virksomheds hovedprincipper for et Leadership Academy, til udvikling og levering af strategifokuseret lederskab, udviklingsaktiviteter og programmer målrettet til udvalgte grupper i organisationen.

 

Gennem vores internationale netværk af toneangivende forskere og akademikere, succesrige og førende undervisere og facilitatorer, tilbyder vi en skalerbar og nuanceret tilgang til ledelsesudviklingsressourcer, der matcher selv de mest krævende læringsagendaer og ambitiøse virksomheder.

2. Executive Coaching – Overgange

 

Der er en vis sandhed i udtrykket; 'der er ensomt på toppen'.

Dog er der stadig et behov for og en fordel at have en neutral bestyrelse, der kan bidrage med andre meninger og løsninger,  samt trække på erfaringer, for at styrke selv den mest erfarne leder. Dette er ofte grunden til at indlede en coachingproces for ledere.

Vi tilbyder et mangfoldigt team af udøvende coaches, der kan matche ethvert tænkeligt behov for at styrke de ledende medarbejdere, der søger rådgivning, professionel sparring, refleksion eller strategisk selvindsigt.

 

Overgange

Når man klatrer et trin op af virksomhedsstigen, begynder i en ny organisation eller flytter fra et forretningsområde til et andet, føler de fleste ledere en reel belastning af deres ressourcer.

De berømte første 100 dage, hvor man søger at få et stærkt fodfæste i det nye miljø og sætte en dagsorden, indebefatter en meget stejl læringskurve, med en lille margin mellem succes og fiasko og muligheden for at få reel indflydelse.

 

Pro-Lead har udviklet en fleksibel og alsidig ramme til at støtte ledere i disse overgangsfaser.

Vi tilbyder individualiserede executive coachingprogrammer baseret på forskning og indsigt i, hvordan ledere bedst muligt håndterer deres dagsorden for personlig forandring, klarlægger deres interessenters forventninger, vurderer deres team og lægger en strategi for perioden efter de første 100 dage.  

 

Vi tilbyder individuelt strukturerede coaching-sessioner, der sætter fokus på de kritiske  problemer og tilbyder værdiskabende værktøjer til den leder der står i overgangsfasen, som sigter mod at etablere sig i det nye miljø - og få succes med det.

3. Præstations Management 

Kunsten og praksis med performance management ændrer sig hurtigt i disse år. De gamle præstationsevalueringsværktøjer og processer giver ikke længere samme forretningsmæssige værdi og vækst i menneskelig kapital og granskes og evalueres derfor nøje.

HR-afdelinger, i ambitiøse virksomheder, baner vejen for næste generation af performance management-værktøjer til vurdering og belønning. De afspejler nye måder at arbejde med for eksempelvis agile innovationsprocesser og miljøer, der kræver et højt niveau af samarbejde, vidensdeling og skiftende projekter og arbejdsstrømme.

Pro-Lead tilbyder vurdering af jeres aktuelle praksis og rådgivning om, hvordan man bringer performance management i overensstemmelse med strategiske prioriteringer, bygger missionskritiske organisatoriske evner og kompetencer, samtidig med at vi leverer stærke forretningsresultater og innovative produkter og tjenester.

4. Medarbejderengagement

Når nye generationer af medarbejdere kommer ind i eksisterende organisationer, bliver behovet for at revidere dybtliggende antagelser om, hvad der driver medarbejdernes motivation og engagement, et presserende spørgsmål.

 

Design af motiverende arbejdsmiljøer, styrkelse af ledelsespraksis, frembringelse af meningsfuldhed og retning på arbejdspladsen for hvert team kræver nytænkning og friske tilgange til at omdefinere og levere på medarbejdernes værdiproposition.

 

Pro-Lead tilbyder en række tjenester fra vurdering af nuværende og fremtidig HR- og lederskabspraksis, opdatering eller genoplivning af engagement og innovative og engagerende processer til omdannelse af engagementundersøgelsesresultater til meningsfulde og aktiverende handlinger.

5. Forandring & Kulturel Integration

Enhver ambitiøs og fremsynet forretningsstrategi skal understøttes af et omfattende og meningsfuldt forandrings- og kulturelt program. Indsigt i, hvordan en ny virksomheds- eller opdelingsstrategi understøttes af eller modvirker den eksisterende virksomhedskultur og adfærdsmønstre, er nøglen til en vellykket implementering af strategidrevne ændringsinitativer.

 

Hos Pro-Lead, har vi mangeårig erfaring med vurdering af organisationskultur og udtænkning af effektive forandringsinitiativer. Vi har praktisk erfaring og ekspertise om hvordan man designer og udføre kulturelle integrationsprogrammer i både lokale og geografisk ekspanderende organisationer.

 

Derudover tilbyder vi træningsprogrammer for ledere i multinationale virksomheder, med globalt forretnings eller HR ansvar.

6. Udvikling af Ledelsesteams​

 

Velstruktureret teamwork er ofte en uudnyttet ressource i mange organisationer. Opbygning af et sammenhængende lederteam, med fokus på tillid, ansvar og et fælles mål, har en dramatisk indflydelse på kulturel tilpasning og følelse af retning. Dette påvirker ikke kun samarbejdet i teamet, men i hele organisationen.

 

Vi bruger globalt anerkendte vurderingsværktøjer og udviklingsteknikker til at støtte lederteams i at udnytte synergierne ved teamorientering. Pro-Lead er stolt af at være autoriseret partner og akkrediteret facilitator af WILEY Five Behaviors of a Cohesive TeamTM træningssystem, der bygger på Patrick Lencionis banebrydende arbejde. 

 

Vores tilbud om udvikling af lederteam, er altid tilpasset de specifikke behov i virksomheden og teamstrukturen. Ofte initieres et program med en grundig teamvurdering ved hjælp af den kombinerede teamvurdering og profileringstest udviklet af WILEY. Dette gøres for at etablere en basislinje for at udvikle og bestemme teamets adfærd og de fokuspunkter der er mest kritiske for holdets præstation.

7. Ledelsesevaluering

En vigtig disciplin, indenfor HR, er at være i stand til at identificere og opfylde behovet for ​​ledere, der kan indtage strategiske positioner på kort eller længere sigt.

 

Grundig planlægning og korrekt evaluering af de ledere, der er i stand til at tage de sidste trin op af virksomhedsstigen er en tværfaglig indsats. Ved hjælp af ​​psykometriske værktøjer, langtidsplanlægning og omhyggelig brug af data og input fra forskellige kilder og interessenter, er det muligt at danne et tydeligt billede og lægge en solid plan, der sikrer, at organisationen kan opretholde og forny de ledelsesressourcer, der vil drive virksomheden mod dens vision.

 

Pro-Lead tilbyder rådgivning, værktøjer og processer til at støtte den vitale proces det er at vurdere og planlægge rækkefølgen af ​​ledere til at udfylde vigtige positioner i virksomheden. Vi er erfarne brugere af psykometriske testværktøjer, bl.a Hogan Assessment Systems, men kan også ude støtte ved at facilitere ledelsesvurdering og lette arbejdet for de personer der arbejder med seniorledelse og HR og som står med ansvaret for de fremtidige ledere i virksomheden.

8. Talentudvikling

 

At tiltrække, identificere og beholde de mest talentfulde mennesker på nøglepositioner og fokusområder i organisationen er en vigtig bestræbelse for HR-afdelinger hos førende virksomheder. Jagten på talenter er de seneste år intensiveret og derfor er afdelingens evne til at udse og pleje talent indefra en bæredygtig og essentiel tilgang til at sikre et tilstrækkeligt udbud af dygtige kandidater.

 

At pleje og gro talenter indefra indebærer, at man tager et stærkt og pro-aktivt standpunkt til, hvordan man sikrer optimale betingelser for at dyrke de talenter og de potentialer, der er identificeret til at blive fremtidige nøglepositioner.

 

Pro-Lead har stor erfaring med at designe talentudviklingsaktiviteter, der fremskynder læring, udnytter talentets potentiale og sikrer en optimal blanding af individuel, teambaseret, intern og ekstern eksponering, erfaring og uddannelse for virksomhedens kommende stjerner.

9. Udvikling af HR organisationer
 

Struktur følger strategi og HR-strategier bør udpege, hvordan centrale forretningsstrategiske prioriteringer afspejles, med fokus på, hvordan HR understøtter den strategiske dagsorden.

 

Da forretningsstrategier hviler på den eksplicitte eller stiltiende antagelse om, at HR vil sikre de organisatoriske kapaciteter, der er nødvendige for at opnå succes, skal HR være organiseret omkring at udvikle og levere kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for på sigt at drive virksomheden.

 

Derudover skal HR støtte virksomheden med rådgivning, værktøjer og politikker, der muliggør udførelse af forretningsområder for virksomhedens teams og enkeltpersoner. Alt dette skal gøres på en effektiv og smart måde for at sikre pålidelighed, hastighed og kvalitet i de ydelser, HR leverer.

 

Hos Pro-Lead har vi ekspertviden inden for udvikling og tilpasning af HR og sikrer at der bliver lagt en strategi for virksomhedens reelle behov. Vores tilgang bygger på en kombination af erfaring, velafprøvede metoder og værktøjer og en praktisk pragmatisk tilgang til at øge den forretningsmæssige effekt af HR's drift, udvikling og leverancer.

 

Derudover tilbyder vi uddannelse og support for HR business partnere til at fremdrive og skabe forretningsværdi af deres HR-ressourcer.

 
 
 
 
 
 

10. Leadership Summits and Executive masterclasses 

Pro-Lead tilbyder at stå for kurser, hvor ledergruppen kan mødes, reflektere og arbejde med strategiske temaer, gøre status over de mål der skal nåes og fokusere på de centrale prioriteter. Ved disse møder, går seniorlederne sammen og orienterer sig omkring en virksomheds fælles vision og kerneværdier for at fremskynde den strategiske og kulturelle transformation af organisationen.

Vi tilbyder at lette ​​udvælgelsen af ​​centrale emner der afspejler den strategiske dagsorden, udvikling af workshopaktiviteter, opbygning af præsentationer og supportmateriale, orientering af nøgleord, samt teknisk assistance mm.

Executive masterclasses, designet til at adressere emner, der er medvirkende til at lykkes i virksomhedens transformation, kan være et vendepunkt i bestræbelserne på at tilpasse ledelsesteamet omkring en bestemt dagsorden. Vi tilbyder at designe og gennemføre seminarer og masterclasses med workshops, der udføres af førende forskere og toneangivende praktikere indenfor området.

Vores samarbejde med uddannelsescentre på en række førende internationale handelsskoler giver enorme muligheder for at matche behovene til enhver virksomheds læringsagenda.