top of page
Business Meeting
Forandring & Kulturel Integration 

  

Enhver ambitiøs og fremsynet forretningsstrategi skal understøttes af en omfattende analyse af organisationskulturen.

Indsigt i, hvordan en ny Koncern- eller Divisionsstrategi understøttes af, eller modvirker, den eksisterende virksomhedskultur og adfærdsmønstre, er nøglen til en vellykket implementering af strategien. 

  

Hos Pro-Lead, har vi mangeårig erfaring med vurdering af organisationskultur og udtænkning af effektive forandringsinitiativer. Vi har praktisk erfaring og ekspertise om hvordan man designer og udfører kulturelle integrationsprogrammer, i både fusioner og geografisk spredte organisationer. 

  

Derudover tilbyder vi træningsprogrammer for ledere i multinationale virksomheder, med globalt forretnings eller HR ansvar. 

Kontakt vores konsulenter, for at høre hvordan vi kan hjælpe jer.

bottom of page