top of page
In a Meeting
Ledelsesevaluering 

  

En vigtig disciplin indenfor HR, er at være i stand til at identificere og opfylde organisationens behov for ledere, der kan indtage strategiske positioner på kort eller længere sigt. 

  

Grundig planlægning og korrekt evaluering af de ledere, der er i stand til at tage de sidste trin op af karrierestigen er en tværfaglig indsats. Ved hjælp af psykometriske værktøjer, langtidsplanlægning og omhyggelig brug af data og input fra forskellige kilder og interessenter, er det muligt at danne et tydeligt billede og lægge en solid plan, der sikrer, at organisationen kan opretholde og forny de ledelsesressourcer, der vil drive virksomheden mod dens vision. 

  

Pro-Lead tilbyder rådgivning, værktøjer og processer til at støtte den vitale proces det er at vurdere og planlægge rækkefølgen af ledere til at udfylde vigtige positioner i virksomheden. Vi er erfarne brugere af psykometriske testværktøjer, bl.a Hogan Assessment Systems, men kan også yde støtte ved at facilitere ledelsesvurdering og lette arbejdet for de medarbejdere der arbejder med seniorledelse og HR, og som står med ansvaret for de fremtidige ledere i virksomheden. 

Kontakt vores konsulenter, for at høre hvordan vi kan hjælpe jer.

bottom of page