Henrik Jespersen

Martin Romvig

Spacy Office
Henrik Jespersen CEO Pro-Lead CommuteApp Pro-Rekruttering
Martin Romvig

Før Henrik var med til at grundlægge  Pro-Lead A / S, havde han ledende stillinger hos Grundfos, Fertin Pharma og Gumlink (tidligere Dandy). 

  

Henrik har arbejdet for internationale virksomheder i produktions-, FMCG- og farmaceutisk industri gennem hele sin karriere. Han har opnået omfattende viden og erfaring med at arbejde på tværs af kulturer og har stor ekspertise inden for rådgivning om strategiprocesser, ledelse, HR, samt kommunikation til top- og mellemledelse. 

  

Henrik har 15+ års erfaring med udvikling af løsninger inden for talentudvikling, ledelsesvurdering, performance management og succession planning på nationalt og internationalt niveau. 

  

Gennem sit medlemskab som del af bestyrelser, har han arbejdet med medieselskaber med fokus på strategiudvikling, forretningsudvikling, organisationsudvikling og international udvidelse af klientbaser. 

  

Henrik har en Executive Master of Business Administration og er en akkrediteret facilitator af Lencioni / DiSC-teamets udviklingssuite og tests. Desuden er han certificeret i Garuda, MBTI, PI og Hogan Assessment Systems. 

  

Henriks tilgang er forretningsorienteret og med et stærkt fokus på at skabe resultater ved at knytte forretningsstrategier til HR-strategi. Henrik har i 10 år fungeret som bestyrelsesformand i NOCA (Nordic Corporate Academies). 

Henrik er desuden forfatter og foredragsholder.

Martin Romvig er Bestyrelsesformand i Pro-Lead og agerer samtidig partner med fokus på udvikling og omstilling.  

Martin har en baggrund som adm. direktør i Himmerlands Elforsyning fra 2014 til 2016, hvor kerneaktiviteterne har været at danne en solid og stærk ledelsesgruppe, igennem koncentrerede lederudviklingsforløb, udarbejdelse og implementering af vækststrategier og udarbejdelse af fusionsgrundlag samt aftale.

  

Efterfølgende en fusion, overtog Martin som adm. direktør i Eniig, hvor han igen satte fokus på lederudviklingsforløber for at danne en solid basis for succesfuld implementering af fusion. Dertil var der også et specielt fokus på optimering af forretningsområder og forretningsmodeller, med fokus på at skabe en lønsom og bæredygtig virksomhed og afsæt i klare strategiske tiltag. Effekten af disse tiltag medførte effektivisering/synergier for 135 mio. kr. med planlagte effektiviseringer for yderligere 100 mio. kr.  

Martin har mange års erfaring inden for ledelse, grøn omstilling, strategi og udvikling, og hans fokusområder er:  

 

 • Udviklings aktiviteter 

 • Herunder større og mindre fusion- og virksomhedsovertagelsesaktiviteter (M&A)  

 • Skabelse af effektive ledelsesteams 

 • Med fokus på Værdibaseret og Resultatorienteret ledelse  

 • Effektivisering af forretningsmodeller  

 • Med fokus på bæredygtighed, både miljø- og økonomimæssigt.  
   

Martin besidder desuden en MBA i Strategic Management fra Business Institute Aalborg, samt er certificeret NLP Business Practitioner.   

Modern Office

Nicolai Houe

Nicolai Houe

Frank Dybdal Lilleøre

Frank Dybdal Lilleøre PhD

Før Frank var med til at grundlægge  Pro-Lead A/S var han i 10 år First Vice President i Danske Bank Groups internationale HR-funktion, der var ansvarlig for at etablere et Corporate University, der driver alle ledelses-, overgangs- og talentudviklingsprogrammer. 

  

Frank har 20+ års erfaring som managementkonsulent blandt andet hos PricewaterhouseCoopers. Franks fokus ligger primært på implementering af strategiske ændringer og brug af ledelse og organisatorisk udvikling som grundlag for kulturel transformation. 

  

Frank har en stærk akademisk baggrund. Han har en ph.d. fra Institute for Organizational & Leadership Studies ved Aarhus University og en doktorgrad kandidatgrad fra Darden School of Business, University of Virginia, USA. På Aarhus Universitet var han desuden med til at grundlægge Executive MBA-programmet der har fokus på Change Leadership. 

Han fungerer som lektor og ekstern underviser, der fører tilsyn med og rådgiver MBA-studerende. 

  

Frank arbejder i vid udstrækning med at udvikle lederteam og coache individuelle ledere gennem personlige og professionelle overgange i alle karrierefaser og på tværs af organisatoriske niveauer og kulturer. Frank er en erfaren, udøvende coach og autoriseret WILEY-partner og akkrediteret facilitator af Lencioni / DiSC-teamets udviklingssuite og tests. Ydermere, er han også certificeret i Hogan Assessment Systems. 

  

Frank er desuden forfatter til flere artikler og boganmeldelser og holder præsentationer og gæsteforelæsninger på førende internationale handelshøjskoler og MBA-programmer. 

Før Nicolai Houe tiltrædte Pro-Lead I sommeren 2018, arbejde Nicolai som konsulent ved “CISU - Civil Society in Development” og “Mac MannBerg” 

Udover Nicolais arbejde som konsulent og rådgiver, er Nicolai en iværksætter og har skabt en række start-ups udover sit eget konsulentfirma “Nordix Praxis”. Han er også medlem af bestyrelsen i Coop Amba. 

Nicolai har en Master’s fra Århus Universitet, og har suppleret sin uddannelse med en række kurser I systematisk tænkning og praksis, organisationsudvikling og capacity development. Desuden er Nicolai certificeret I “Insights Discovery Profiles” 

 

Nicolai har arbejdet med SOS Børnebyerne, Børnefonden, The Danish Afghanistan Committee, Dansk Handicap Forbund, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse (Grønland), Danish Foreign Ministry (Danida), Nyborg Kommune, Gladsaxe Kommune, Aarhus Kommune, Deres Auto, Greenland Facility Service og en række af andre virksomheder. 

Nicolai faciliterer organisatoriske processer med et fokus på ejerskab, implementation, opfølgning og praksis. 
 

PhD, Professor Frans Bévort

Emma Borg Pedersen

Modern Workspace
Frans Bévort
Emma Borg Pedersen Personlig assistent Pro-Lead Pro-Rekruttering CommuteApp

Frans er en erfaren HR-Manager, med flere ledende stillinger inden for HR. Han underviser i Executive MBA-programmer på CBS, hvor han har en stilling som professor og leder forskningsprogrammer om Human Resource Management. 

  

Frans har regelmæssigt bidraget til debatten om HRM-området både i Danmark og internationalt. Han har også bidraget med sin ekspertise og har udgivet bøger, akademiske artikler og avisartikler, samt brancherelevante tidsskrifter igennem de sidste 25 år. 

  

Som tidligere HRM-praktiker, er Frans certificeret i en række HRM-værktøjer inden for udvælgelse og udvikling (f.eks. MBTI, OPQ (SHL), PAPI og mere.) og er en certificeret Executive Coach. 

  

Frans bidrag i Pro-Lead spænder fra rådgivning om udvikling af læringsløsninger med stor indflydelse til levering af moduler 
og opgaver til lederudviklingsprogrammer. 

  

Franss særlige kompetencer ligger inden for HRM og ledelse i professionelle servicevirksomheder, og han har desuden intensiv organisatorisk viden. 

  

Yderligere information kan findes på Bévort Competence

 • LinkedIn

Emma er uddannet cand.merc. Organisation & Strategi fra Aalborg University Business School; Emma er Personlig assistent i Pro-Lead og CommuteApp.

 

Med sin cand.merc. har Emma stor berøringsflade med mange ledelses- og strategi discipliner, ligesom hun har stor indsigt i organisationer, grundet hendes høje forretningsforståelse. 

Emma har kompetencer indenfor analyse, kommunikation og at løse strategiske problemstillinger, med et fokus på CSR og bæredygtighed. 

Emma har arbejdet på en række projekter med primært afsæt i kultur, CSR, bæredygtighed og kommunikation. Emma er i stand til at varetage strategi udvikling, forretningsudvikling og bæredygtig udvikling i virksomheder. 

Emmas fokusområder er:

 • Forandringsledelse 

 • Strategisk CSR 

 • Kultur og Ledelse