top of page
 • Writer's pictureFrank Dybdal Lilleøre

Skru op for lederskabet

Af PhD Frank Dybdal Lilleøre

 

Lederudvikling kan være en omstændelig affære med kurser, coaching og konferencer. Men det behøver ikkevære sådan. Du kan starte lige præcis der hvor du står, og jeg kan tilmed love, at du vil kunne se øjeblikkelige resultater.


Hvis det lyder lidt for godt til at være sandt, tager du faktisk fejl. Den fire trins quick fix metode jeg præsenterer i det følgende, bygger på solidt videnskabeligt arbejde inden for sociologi og psykologi, bl.a.publiceret i anerkendte forskningsartikler af Professor Amy Cuddy fra Harvard Business School.


Trin 1:Tag bestik af dig selv

På bunden af lederskabet ligger en personlig antagelse om at det enten er bedst at være en populær eller en respekteret leder. Altså: Mener du at medarbejderne først og fremmest skal mærke din varme, empati og støtte, eller er du af den overbevisning at lidt magt-distance og demonstration af personlig styrke og kompetence er vejen til effektivt lederskab?


Det er en personlig sag om man mener det ene eller andet. Men ét er ’synsninger’, noget andet er knastørre videnskabelige fakta. For når man sammenligner ledere på Styrke overfor Varme, så kommer Varme ud på toppen, når det handler om lederens samlede effektivitet. En undersøgelse med 51836 ledere viserat kun 27 ledere formår at ligge i top 25 % for ledelseseffektivitet og samtidigt i bund 25 % på popularitet (likability). Chancen for succes er altså ca. 1:2000 med den strategi.


Så der er ingen tvivl: Som leder kommer man ingen vegne med en overdreven tro på,at resultater skabes ved primærtat vise styrke. Amy Cuddy’s forskning viser dog en interessant krølle på dette resultat,da hun kan dokumentere, at det ene ikke udelukker det andet. Der er tilmed en bestemt rækkefølge at opnå indflydelse og følgeskab i. Det handler om først at vise varme –varme understøtter tillid, åbner kommunikationen og folk føler sig set, hørt og rørt. Når der et etableret et bånd og et fælles fundament,vil folk omkring dig være trygge ved,at du tager føringen og udøver den indflydelse din lederrolle formelt giver dig beføjelse til.

Så de to ting i kombination, og i den rigtige rækkefølge, giver dig nøglen til et effektivt lederskab.


Første del af metoden er derfor en ærlig evaluering af, om du er mest til varme eller styrke, samt hvor du er i processen med folkene omkring dig. Skal du lidt tilbage og vise mere varme for at få folk over på din side? Eller har du allerede længe varmet op, men er endnu ikke trådt i karakter og vist styrken i dit lederskab? Alt efter hvad udfaldet af din vurdering bliver, og dermed

hvilken side af lederskabet du med fordel kan skrue op for, kan du springe videre til trin 2 eller 3 med forslag til konkrete handlinger med garanterede, øjeblikkelige virkninger nedenfor.


Fælles for de to trin er, at de bygger på forskning i hvordan vi mennesker spontant aflæser varme og styrke hos hinanden. Det sker primært ubevidst og gennem non-verbal kommunikation som fx kropssprog, ansigtsudtryk og øjenkontakt, men støttet af hvad vi siger og gør, men navnlig hvordan vi siger og gør tingene.


Forskningen viser at vi mennesker er programmerede til hele tiden at forsøge at aflæse om andre vi møder har venlige eller uvenlige hensigter samt besidder evnen og viljen til at realisere hensigterne. Så ”tricket” er, at vi kan ændre på omgivelsernes ubevidste opfattelse af os ved at vi bevidst ændrer vores kropssprog, ansigtsudtryk, toneleje mv.så det understøtter vores hensigt om at vise varme eller styrke.


Så her kommer anden del af metoden–hvor du enten opbygger tillid omkring dig, eller cementerer din styrke som leder.


Trin 2: Skru op for varmen

Her er de helt konkrete ting du kan gøre,som beviseligt og omgående vil skabetillid, gensidighed og en følelse af nærvær og ægte interesse hos andre:

 • Sænk stemmen lidt og gør den blødere –tal som ville du berolige en ven

 • Del personlige historier som viser at du er menneskelig, åben og imødekommende

 • Anerkend følelser hos andre –udtryk hvad de føler og vis at du forstår følelsen, også hvis det er usikkerhed overfor fx forandringer

 • Smil. Vi er smiler når vi er glade, men også omvendt: Smiler vi,føler vi os glade

 • Kropssproget: Stå lige overfor folk du taler med og match deres kropssprog, læn dig interesseret fremover når andre taler, sænk ikke hagen, undgå knyttede hænder, arme over kors og rykvise, hurtige bevægelser


Trin 3: Skru op for styrken

Er tiden moden til at steppe lederskabet op,og gå i retning af ikke bare at være populær og vellidt, men også beundret og respekteret, kan du skrue op for følgende knapper:


 • Tag kontrol over dig selv, mærk dig selv og stol på din styrke. Styrke kommer indefra

 • Tal med overbevisning i stemmen. Sig det du vil og stop så igen

 • Skjul evt. tvivl og usikkerhed, vis entusiasme og overbevisning

 • Kommuniker at der ro på, kontrol over tingene, god balance og stabilitet

 • Kropssproget: Rank dig, fyld brystkassen med luft, undgå urolige bevægelser og lad være med at pille ved ting, vippe med foden osv, brug gerne markant kropssprog som fx at ”skære med hånden”, rynkede bryn og løftet hage


Trin 4: Kombiner varme og styrke

Når du har ramt det rette niveau af varme eller styrke, alt efter dit udgangspunkt og mål, er det tid til at balancere ind. De bedste ledere er dem, der formår at integrere varme og styrke. Gør du det, opfatter dine omgivelser dit lederskab som en reel gave, og ikke en potentiel trussel.Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page